Regulamin MedControl

Regulamin sklepu internetowego MedControl Systems

I. Definicje

1. Sprzedawca - sklep internetowy www.nezapomenlek.cz/pl jest prowadzony przez firmę MedControl Systems s.r.o.. (Sprzedawca), zarejestrowaną w sądzie okręgowym Bratislava, numer identyfikacyjny: 46 607 684˛ z siedzibą przy ul.Palffyho 10, SK-90025 Chorvatsky Grob, Republika Słowacka. Firma Medikor Health jest czynna na rynkach w Republice Czeskiej, na Słowacji i w Polsce.

2. Kupujący - osoba fizyczna lub prawna, która zawarła umowę kupną-sprzedażą ze sprzedającym

3. Towar - produkty i usługi oferowane w sklepie internetowym www.medcontrol.pl lub www.medcontrol.eu

4. Zamówienie - wniosek o zawarcie umowę kupną-sprzedażą dokonanej drogą elektroniczną lub telefoniczną.

5. Zawarcie umowę kupną-sprzedażą – przez potwierdzenie zamówienia drogą elektroniczną (e-mail) lub telefoniczną, tworząc relacją odpowiedzialności pomiędzy kupującym a sprzedającym.

 

II. Zamówienie

1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.medcontrol.eu – wypełnienie formularza zamówienia, e-mailem na adres info@medcontrol.eu. Najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od złożenia zamówienia na podany przez kupującego adres e-mail zostanie wysłana wiadomość o z informacją o przyjęciu zamówienia.

2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odrzucenia zamówienia w ciągu 3 dni roboczych w przypadku niemożności jego realizacji. Kupujący zostanie o tym fakcie poinformowany. Sprzedawca jest zobowiązany do uzasadnienia zamówienia.

3. Kupujący ma prawo do anulowania zamówienia bezpłatnie w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a jeżeli produkt nie został jeszcze fakturowany przez sprzedawcę lub przesyłka nie została wysłana. Zamówienia mogą być anulowane przez telefon lub e-mail.

 

III. Formy płatności

1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich (zł) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążącą od chwili złożenia przez kupującego zamówienia.

2. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki.

3. Zapłata za zamówieni towar może być dokonywana:
a) Zapłata przy odbiorze kurierowi lub listonoszowi (za pobraniem)
b) Przelewem na konto bankowe IBAN: SK13 7500 0000 0040 1579 9327, numer zamówienia jest symbol płatności

 

IV. Termin realizacji i dostawa towaru

1. Standardowy termin realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia w tym terminie kupujący zostanie poinformowany o najszybszym terminie realizacji.

2. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem kupujący jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

3. Czas otrzymania przesyłki jest określony jak: czas realizacji + czas dostawy.

4. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez kupującego i określony w zamówieniu sposób:
a) Przesyłka kurierska – czas dostawy od 1 do 2 dni roboczych
b) Poczta Polska Przesyłka Priorytetowa – czas dostawy do 2 dni roboczych

 

V. Gwarancje, reklamacje i zwroty

1. Zgodne z Ustawą „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" może kupujący zrezygnować z towaru kupionego u sprzedawcy bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od data odebrania przesyłki. Towar można zwrócić, gdy kupujący spełnia wszystkie warunki określone w tej ustawie. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną fakturą lub paragonem (nieuszkodzony w oryginalnym opakowaniu) oraz pisemnym oświadczeniem odstąpienia od umowy. Cena zakupu zostanie zwrócona w ciągu 3 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez kupującego. Cena zakupu dotycząca się dostawy nie podlega zwrotowi i cena zwrot towaru odbywa się na koszt kupującego.

2. Gwarancja na każdy zamówiony produkt przysługuje przez 1 (jeden) rok liczony od daty zakupu. Każdemu klientowi przysługuje prawo do reklamacji. Podstawą reklamacji jest paragon fiskalny lub faktura VAT dołączona do paczki zwrotnej.

3. Gwarancja wygasa, jeżeli są wady wynikające z mechanicznego uszkodzenia produktu spowodowane przez kupującego, z korzystania z towarów w warunkach, które nie odpowiadają instrukcji obsługi (wilgoć, chemiczne i mechaniczne wpływy) lub wynikające z zaniedbania w opiece towaru i uszkodzenia towaru nadmiernym obciążeniem.

4. Wszystkie towary sprzedawane w sklepie internetowym nezapomenlek.cz/pl są oryginalne i pochodzą bezpośrednio od producentów lub dystrybutorów.

5. Towar należy wysłać na adres naszej firmy razem z paragonem/fakturą zakupu. Klient wysyła do paczkę na swój koszt.

6. Reklamację rozpatrujemy do 14 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji wysyłamy identyczny towar wolny od wad lub zwracamy ceną kupną przelewem bankowym.

 

VI. Ochrona danych osobowych kupujących

1. Składając zamówienie kupujący potwierdza, że dane osobowe dobrowolnie dostarczone przez sprzedawcę i wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie swoich danych osobowych w systemach informatycznych wykorzystywanych przez sprzedającego, zgodne z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133, poz.883.

2. Kupujący wyraża zgodę na wykorzystanie z plików cookies i monitorowania jego działalności na stronie internetowej www.medcontrol.eu.

3. Kupujący zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych w celu realizacji jego zamówienia, do komunikowania się z kupującym i sprzedającym na temat działań marketingowych prowadzonych przez sprzedającego (np. biuletyn, wysyłanie materiałów promocyjnych, itp.).

4. Sprzedający zobowiązuje się, że nie będzie sprzedawać danych osobowych kupującego osobom trzecim, z wyjątkiem dostawców realizujących dostawę towaru.

 

VII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Sprzedający i Kupujący zgadza się w pełni korzystać komunikacji elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) i sieci Internet, ta komunikacja jest ważna i wiążąca dla obu stron.

3. Kupujący potwierdza, że przed złożeniem zamówienia zapoznał się z Regulaminem i Informacją dla pacjenta (umieszczoną na stronie www.nezapomenlek.cz/pl) i akceptuję ich treść.

4. Błędy i pomyłki w nazwach, opisy i ilustracje produktów są zastrzeżone.

5. Oferta ważna tylko do wyczerpania zapasów.

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Obowiązek pisemnego zawiadomienia o zmianie Regulaminu jest zadowolony umieszczeniem na stronie internetowej sprzedającego.

 

Regulamin ważny od: 1. styczeń 2016

Preferencje prywatności

W celu zapewnienia przyjemnego korzystania z Internetu na naszej stronie internetowej używamy plików cookie, w tym śledzących plików cookie stron trzecich. Szczegółowe informacje i sposób, w jaki możesz w dowolnym momencie sprzeciwić się wykorzystywaniu plików cookie, znajdziesz w naszych informacjach o ochronie danych. Klikając przycisk Akceptuj wszystko, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.

Deklaracja prywatności

Pokaż szczegóły

Zalogowanie